Znaczenie drutu oporowego w cięciu styropianu. Jak działa drut oporowy?

Styropian to materiał, który idealnie nadaje się do termoizolowania budynków, z uwagi na swój współczynnik przewodzenia ciepła, a także do wykonywania różnych rodzajów opakowań, ponieważ charakteryzuje się również dobrą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i niezłą sprężystością. Będzie też użyteczny z powodu stosunku swej masy do powierzchni, czyli niskiej gęstości sprawiającej, że nadaje się też na wszelkiego typu boje, wkłady do tratw, kamizelek i kół ratunkowych. Niestety ze względu na swoją formę, a więc fakt, iż składa się z częściowo stopionych w celu połączenia w całość kuleczek, utrudnione jest jego cięcie mechaniczne. Przy produkcji elementów, które mają być zrobione z polistyrenu, korzysta się więc do cięcia z drutu oporowego. Przekonaj się, jak to działa i sprawdź, gdzie znajduje zastosowanie.

Dlaczego w urządzeniach do cięcia styropianu korzysta się z drutu oporowego?

ściany budynku pokryte styropianemCięcie styropianu drutem oporowym polega na podgrzewaniu materiału do temperatury sporo przekraczającej 80°C, co prowadzi do jego stopienia. Drut oporowy sprawdza się tu znakomicie, ponieważ może być stosunkowo cienki, co oznacza wysoką dokładność, a zarazem małe straty materiału. Dzięki temu element roboczy przecinarki jest też niezbyt ciężki, przez co łatwo nim operować. Dla zapewnienia odpowiedniego efektu drut musi być mocno napięty, dzięki czemu linia cięcia będzie prostoliniowa, a styropian stopi się tylko w bezpośrednim sąsiedztwie drutu, zachowując swój kształt i właściwości.

Jaką rolę odgrywa drut oporowy?

W maszynach do cięcia styropianu uzyskanie temperatury potrzebnej do rozgrzania drutu jest osiągane za sprawą oporu, jaki przepływającemu prądowi o danym napięciu i natężeniu stawia wykorzystany metal. Drut oporowy zamienia więc dużą część dostarczanej energii elektrycznej w energię cieplną. Uzyskane ciepło będzie zgodnie z prawem Joule’a-Lenza wprost proporcjonalne do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu oraz czasu jego przepływu. Parametry prądu muszą więc być ustawiane w zależności od grubości użytego drutu i jego długości, a także rodzaju stopu, z którego został wykonany.